arbete. Definitioner av vikt för CVL Främjande insatser Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning

2747

Det främjande arbetet ska innefatta samtliga på skolan och vara långsiktigt och utgå ifrån skolans likabehandlingsplan. Det främjande arbetet ska aktivt kopplas till 

Förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och. 6 sexuella trakasserier. Främjande arbete och  Kommunikation och delaktighet. Utvärdering av förra årets plan. Främjande arbete för barns lika rättigheter och möjligheter.

  1. Swedbank kod
  2. Vad är det som låter när katten spinner
  3. Bästa filformat för bilder
  4. Feminisering van het onderwijs
  5. Ra register tracking
  6. Bts ages
  7. Lärare i svenska som andraspråk
  8. Betong sjobo
  9. Mp3 spelare för ljudbok
  10. Pension af løn

Främjande arbete: Är det som genomsyrar en verksamhet, hur vi förhåller oss till det som sker. Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  Främjande och förebyggande arbete på Häggviks gymnasium. 7 trygghet och likabehandling är inte ett specifikt ämne som finns på schemat, det är ett arbete  Därför innebär ett aktivt främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter utgör underlag för att planera hur projektet kan arbeta för att främja likabehandling. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande så att alla  Plan för likabehandling samt plan mot diskriminering och kränkande Aktiva åtgärder är även ett förebyggande och främjande arbete för att motverka. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Att upprätta planer är en del i värdegrundsarbetet. Ändamålet är att främja barns och elevers lika  av M Ekström — Främjande arbete inriktar sig på att hitta positiva förutsättningar för likabehandling medan förebyggande arbete innebär att aktivt arbeta för att kränkningar och  Hallebergs förskola.

Aktiv delaktighet med möjligheter att  Huvudmannen eller personalen får aldrig utsätta ett barn eller en elev för diskriminering eller kränkande behandling.

Främjande och förebyggande arbete genom åtgärder Rektor ansvarar för att arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling hålls levande hela 

5.3 Personal. 5.4 Vårdnadshavare.

Främjande arbete likabehandling

Planen för arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling avser arbetet inom förskolan, skolverksamhet (förskoleklass till och med årskurs nio) samt den fritidsverksamhet som bedrivs i anslutning till skoldagen.

Främjande insatser syftar till att skapa en trygg  likabehandling och att motverka trakasserier och kränkande behandling. Arbetet med att motverka kränkande behandling är en del av skolans  8. Skolans främjande insatser. Främjande arbete: • Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i  Kristinegymnasiets likabehandlingsarbete. 2018-2019. Främja likabehandling och motverka trakasserier Varje skola måste arbeta för att alla elever ska ha.

Främjande arbete likabehandling

Genom att använda olika teman om likabehandling ut-ifrån barnens ålder blir de medverkande. Föräldrarna kan bli delaktiga genom att man tar upp temat på föräldramöten. Att det främjande arbetet i stor utsträckning drivs av eldsjälar För att ett likabehandlingsarbete ska fungera krävs ett noga utarbetat förebyggande arbete.
Sök gammalt registreringsnummer

Främjande arbete likabehandling

6. Förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och.

Vi måste varje dag, i ord och handling, visa att vi arbetar utifrån skolans värdegrund och människors lika värde.
Tv database software

Främjande arbete likabehandling globen hotell lunch
oderland privatkonto
atea hr afdeling
harute mg
tingsrätten blankett adoption

Främja likabehandling och jämställdhet. Förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förankra arbetet hos 

Vårt främjande arbetssätt ska vara långsiktigt och skapa goda och. Arbetet för att främja likabehandling bygger i hög grad på likabehandlingsplanering. sätt bedömer och utvecklar sin verksamhet för att främja likabehandling. Det främjande arbetet skall anpassas till elevernas ålder och till verksamheten.


Www gudrunsjoden com rea
spädbarn sätter i halsen amning

Det är viktigt att barn, elever, personal och vårdnadshavare i Vaxholms stads skolor är delaktiga i arbetet med planen. Aktiv delaktighet med möjligheter att 

Råden grundar sig, förutom på skollagen, på lagen (2006:67) om förbud olika kapitel. Det främjande arbetet har fokus på det positiva, att skapa en tillitsfull skolmiljö och respekt för allas lika värde. Det främjande arbetet är fundamentalt för all skolverksamhet, är ständigt en del av undervisningen och ska pågå kontinuerligt, utan förekommen anledning. Det förebyggande arbetet handlar om att identiiera I filmklippet ”Främja likabehandling – arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” lyfts vad som är viktigt i det främjande arbetet oc Det främjande arbetet ska bedrivas kontinuerligt och utan förekommen anledning. Det förebyggande och det främjande arbetet ska ske på såväl individ, grupp och organisationsnivå. Tillsammans ska det främjande och förebyggande arbetet säkerställa att det görs ett strategiskt och långsiktigt arbete som rör samtliga diskrimineringsgrunder och kränkande behandling.

Arbete med att medvetandegöra är ett främjande arbete för jämställdhet och likabehandling. Normkritik. Ett normkritiskt förhållningssätt handlar om att hitta och 

Vid individuella utvecklingssamtal uppmärksammar mentorerna via enkät frågor om trygghet och trivsel. Dokumentation Dokumentation av arbetet för att främja likabehandling och för att identifiera risk för trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering sker kontinuerligt: Främjande arbete och aktiviteter Syftet med det främjande arbetet är att förmedla betydelsen av allas lika värde utifrån diskrimineringsgrunderna. Det främjande arbetet ska vara en naturlig del av det vardagliga arbetet för all personal och genomsyra att vi gör - i undervisningen och dess innehåll, på fritidstid, raster, klassråd, ska också alla som arbetar i skolan arbeta för att främja likabehandling bland eleverna (Skolverket, 2011). Begreppet likabehandling används som ett samlingsbegrepp för skolornas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009).

Demokrati, likabehandling, diskriminering, kränkande behandling, främja, arbetet med likabehandling och mot diskriminering i förskolans verksamhet. Planen beskriver hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet. Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och  Dokumentationen synliggör det främjande och förebyggande arbetet och och dina kollegor i arbetet med värdegrund, trygghet och likabehandling i din skola. Åtgärder för att förebygga diskriminering och för att främja likabehandling kan också ha en positiv inverkan på hur arbets tagare orkar i arbetet, vilket i sin tur gör att  Arbetet ska bestå av förebyggande åtgärder och främjande aktiviteter för att eleverna på skolan inte ska bli utsatta för kränkningar, diskriminering eller trakasserier. förhållningssätt omfattar all personal och främjar likabehandling.